• Sobota 2019-10-19, 28. tydz. zwykły
    Łk 12,8-12
    «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec...

Kaplica szpitalna o.Pio