• Piątek 2021-05-07, Dzień powszedni
    J 15,12-17
    Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy...