• Poniedziałek 2021-04-19, Dzień powszedni
    J 6,22-29
    Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi...

Chrzanowska2„Miłość wyklucza postawę górowania,   która jest pychą(..) Czyn bardzo prosty, to może być bardzo wiele(…).Wycofać siebie (…) Chyba tylko wtedy, kiedy jesteśmy wolne od siebie, naprawdę służymy Chrystusowi w chorych”.

Bł. Hanna Chrzanowska

W Międzynarodowym Roku Pielęgniarek i Położnych oraz miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej i  służbie zdrowia serdecznie zapraszamy do  łączności duchowej w czasie peregrynacji relikwii bł. pielęgniarki - Hanny Chrzanowskiej. Relikwie te  przez cały miesiąc październik będziemy gościć w naszym szpitalu ufając, że jej  obecność w miejscach codziennej posługi chorym  stanie się okazją do odkrycia tej niezwykłej błogosławionej i jej misji, a także refleksji nad swoim życiem. uwzględniając  nie tylko troskę o ciało, ale przede wszystkim o wymiar duchowy.Dziękując za codzienną służbę chorym  zapewniamy  o stałej  pamięci modlitewnej  i zawsze zapraszamy do życzliwej współpracy i kontaktowania się z nami w różnych sprawach ufając, że obecność relikwii stanie się zaproszeniem do częstszego odwiedzania szpitalnej kaplicy, by tam się pomodlić i choć przez chwilę zatrzymać adorując Najświętszy  Sakrament i uczestnicząc w  Eucharystii, a także z korzystając z  sakramentu pokuty i pojednania Modlitwy osobista także na różańcu i częsty udział w Eucharystii były zawsze dla bł. Hanny Chrzanowskiej umocnieniem do służby drugiemu człowiekowi.

Z modlitewną pamięcią i nadzieją na spotkanie w szpitalnej kaplicy

Księża kapelani: ks. Bogusław Dawidowicz, ks. dr Radosław Kacprzak