okres zwyky 1Od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego rozpoczęliśmy w Kościele pierwszą część okresu zwykłego, który będzie trwał do środy popielcowej. W tym czasie obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych, symbolizujący nadzieję, odrodzenie i młodość. Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpoczynku dla Kościoła. Jest to najdłuższy okres liturgiczny a jego druga część rozpocznie się od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego i będzie trwała do I Niedzieli Adwentu. Czasami może pojawić się pytanie: po co nam ten czas? Przecież tyle jest świąt i wspomnień, które należałoby zawrzeć w roku kościelnym. Jest to okres, kiedy głębiej poznajemy życie Jezusa, jego działalność; głównie poprzez Liturgię Słowa. Tylko wówczas, gdy dobrze ją zrozumiemy i odbierzemy, będziemy mogli Go naśladować tak, jak On tego chce. Okres Zwykły oddziela niejako dwa najważniejsze obchody Kościoła: Narodzenie Chrystusa oraz Paschę (Zmartwychwstanie Pańskie). I właśnie ten czas, także przez swoja długość, uczy nas pewnej tęsknoty za ważnymi uroczystościami. Okres Zwykły w ciągu roku to swego rodzaju "szkoła samodzielności praktyk religijnych", choć w tym czasie obchodzimy święta i uroczystości. Warto zrobić wszystko, aby także teraz pogłębić swoją relację z Bogiem i zauważyć, że On przychodzi do nas nie tylko w świątecznym czasie, ale również w codzienności i zawsze jest gotowy na spotkanie z nami w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii.
żródło: http://www.wielgomlyny.paulini.pl