maryjasierpienGdy słyszymy „miesiąc maryjny”, najczęściej myślimy: maj, rzadziej: październik. Ale jest w ciągu roku liturgicznego jeszcze jeden cudowny miesiąc maryjny (dokładnie 32 dni) przypadający od połowy sierpnia do połowy września. W tym czasie przypada aż sześć świąt poświęconych Matce Bożej – takie ich nagromadzenie nie jest obecne w żadnym innym miesiącu roku, nawet w maju.
U początków tego wspaniałego miesiąca maryjnego warto prześledzić, pod jakimi tytułami czcimy w tym czasie Maryję i jakie wydarzenia z Jej życia wspominamy.
15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Miesiąc maryjny w liturgii rozpoczyna największa uroczystość maryjna nie tylko tego okresu, ale – przynajmniej w powszechnej opinii wiernych – całego roku liturgicznego. Czcimy w niej tajemnicę wzięcia przez Boga Maryi do nieba z ciałem i duszą. Jej Niepokalane Ciało, którego nie dotknęła zmaza grzechu i które nosiło w sobie Zbawiciela – dostąpiło chwały nieba zaraz „po zakończeniu biegu życia ziemskiego”, jak to określa dogmat o Wniebowzięciu.
22 sierpnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
Święto to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1954 r. przez papieża Piusa XII. Początkowo obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na dawny ostatni dzień oktawy uroczystości Wniebowzięcia Maryi (22 sierpnia). W tym święcie czcimy tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi. W ciągu ośmiu dni obchodzimy więc dwa święta odnoszące się do dwóch ostatnich tajemnic różańca.
Warto dodać, że wedle kalendarza tradycyjnego (coraz szerzej dziś używanego) również przypada w tym dniu wspomnienie maryjne – obchodzone jest święto Niepokalanego Serca Maryi.
26 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
Ta uroczystość obchodzona jest w Kościele polskim. Jasna Góra to od wieków najważniejsze polskie sanktuarium maryjne – duchowa stolica naszego kraju. Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX w., a inspirację do tego dał bł. Honorat Koźmiński. Warto pamiętać, że właśnie w sierpniu od wielu lat każdego roku do tronu Matki zmierzają pielgrzymki piesze i rowerowe ze wszystkich zakątków Polski.


8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Trójkę wrześniową rozpoczyna święto obchodzone dziewięć miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia – Narodzenie Maryi. Owo narodzenie stało się radością dla całej ludzkości, gdyż Bóg dokonał przez Maryję wielkich dzieł, a narodzony z Niej Chrystus pojednał i zjednoczył ludzi z Bogiem. Dzień ten przypomina również o tym, że Maryja była zwykłym człowiekiem, miała swoją rodzinę, przyjaciół, a jej fiat było owocem wolnego wyboru. W Polsce tradycyjnie nazywamy dzień 8 września także świętem Matki Bożej Siewnej – przynosimy wtedy do błogosławieństwa ziarno przeznaczone na siew.
12 września – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
Imię Maryi czczone jest w szczególny sposób, ponieważ należy ono do Matki Bożej i Królowej nieba i ziemi. „Imieniny” Maryi przypominają o łaskach, jakie otrzymaliśmy przez pośrednictwo Maryi, wzywając Jej imienia. Wspomnienie jest obchodzone w rocznicę wiktorii wiedeńskiej z 12 września 1683 r., gdy Jan III Sobieski, stojąc na czele wojsk chrześcijańskich, odparł zagrażającą Europie turecką nawałnicę.
15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
14 i 15 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego i we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, w kościołach przez dwa dni panuje nastrój wielkopostny – niemal w połowie roku pomiędzy jednym Wielkim Postem a drugim przypominamy sobie tajemnicę Odkupienia, czcimy Krzyż i Bolesną Matkę pod nim stojącą. Wedle tradycyjnego kalendarza obchodzimy pokrewne wspomnienie Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. To wspomnienie maryjne zamyka miesiąc, w którym w sposób szczególny liturgia przybliża nam postać naszej najlepszej Matki.
źródło: Paweł Pomianek,http://dziennikparafialny.pl/kategorie/parafia-1/swiety-lub-swieto-tygodnia/