ks. Bogusław Dawidowicz

ks. dr Radosław Kacprzak


Jeśli rodzina lub chorzy chcą się skontaktować z księdzem kapelanem w nagłych wypadkach, należy wówczas wybrać numery z aparatu służbowego znajdującego się na terenie szpitala lub w dyżurce ochrony przy wejściu głównym. ( ##066 lub ##067).

Pracownicy szpitala wiedzą w jaki sposób kontaktować się w sprawach duszpasterskich i jak wybrać numer telefonu do księdza kapelana.